Page 1 - Basisnormen voor de opleiding in de Homeopathie in België
P. 1

Basisnormen voor de opleiding in de Homeopathie
          Eerste principe

          Dit onderwijs is bestemd voor artsen, dierenartsen en tandartsen; het wordt uitgebreid
          tot apothekers (in de scholen die de algemene consensus over het homeopathisch
          onderwijs ondertekend hebben, krijgen de apothekers een aangepaste opleiding wat
          betreft de cursussen van de Materia Medica, de specifieke galenische
          voorbereindingen alsook de benadering van de patiënt dit komt voor een
          homeopathisch advies in de officina).
          Studenten van het laatste jaar geneeskunde, tandheelkunde en dierengeneeskunde
          worden toegelaten tot de cursus.


          Tweede principe

          De doelstelling van de homeopathische opleiding wordt als volgt bepaald:

          1.1.  Kennis van de grondbeginselen van de homeopathische doctrine en haar
          toepassingen in de patiëntenzorg.
          Er moet vaardigheid verworven worden in de analyse en interpretatie van
          voornoemde
          principes.


          1.2.  Het specifiek belang van de symptomatologie zoals toegepast in de
          homeopathie moet
          begrepen zijn in de regels van de herkenning der symptomen moeten benadrukt
          worden. Dit bevat de herkenning van de normale toestand van de patiënt voor de
          pathognomonische veranderingen alsook de symptomen van het ziektebeeld. De
          analyse van het geheel der symptomen van de patiënt wordt uitgevoerd met in
          achtneming van de ontwikkeling van deze symptomen volgens de principes van
          homeopathie.

          1.3.     Een basiskennis van homeopathische Materia Medica en de therapeutische
          indicaties
               van elke homeopatische remedie moet verworven worden.

          1.4.     Het systematisch opvolgen van het ontwikkelingsproces na de toediening
          van het
                voorgeschreven geneesmiddel vóór een eventuele herhaling of verandering
          van deze
          laatste.

          We kunnen alle deze doelstellingen opnemen in volgend programma dat uit drie delen
          zal bestaan:


             Deel 1: studie van de homeopathische théorie
   1   2   3   4   5   6