Page 5 - Basisnormen voor de opleiding in de Homeopathie in België
P. 5

4.7.  Een juiste beoordeling van het homeopatisch effect en de bekwaamheid om dit
          effect te onderscheiden van de effecten van andere therapeutische technieken die niet
          gebaseerd zijn op de gelijkheidswet.

          4.8.  Een grondige theoretische en praktische kennis alsook het klinisch gebruik van
          de beschikbare homeopathische litteratuur.

          4.9.  Een goed begrip van de bestaande verbanden tussen de klinische
          homeopathische benaderingen en de klinische benaderingen van de conventionele
          geneeskunde.

          4.10. Indien mogelijk moeten de studenten deelgenomen hebben aan
          gennesmiddelproeven
          ter verruiming van hun observatie - kwaliteiten.
             Het is een plicht van de school informatie te geven over proovings, maar voor
          de student  is er de vrijheid   om hieraan al of niet actief deel te nemen.
          4.10.1.De student moet op de hoogte worden gesteld dat deelname aan de prooving
          telt als
               stageprestratie type B .Per prooving zal 25 uren worden toegekend.

          4.10.2         De student kan deelnemen aan één prooving per jaar met een
          maximum van 2 proovings gedurende de 5 jaar opleiding.
          4.10.3. De prooving kan door een school zelf georganiseerde worden op voorwaarde
          dat het Europees gestandariseerd protocol gebruikt wordt.


          Derde principe

          De opleiding meot tenminste 2 jaar beslaan en minimum 200 uren theorie en 150 uren
          stage bevatten.
          Om leraar te zijn moet men tenminste vijf jaar ervaring hebben in de homeopathische
          praktijk als hoofdactiviteit.
          We bevelen vormingscursussen aan voor de leerkrachten. Het is nochtans mogelijk
          om deel te nemen aan het onderwijs als universitair docent nog voor dat men vijf jaar
          praktijkervaring heeft.
          Het probleem van een open consultatie is een delicaat probleem om op te lossen en,
          zelfs als het aanbevolen wordt, mag dit geen voorafgaande voorwarde zijn om leraar
          te zijn.
          Om stage meester te zijn, moet men, als hoofdactiviteit, de homeopathie beoefenen en
          erkend zijn door één van de Belgische scholen die hierboven vermeld werden.
          Elke school zal jaarljiks een lijst van zijn stagemeesters bekend maken.


          Vierde principe

          Bovenop een onafgebroken en noodzakelijke vorming ter verwerving en behoud van
          de meest recentste kennis in de geneeskunde zullen de houders van een
          homeopathisch attest zich verbinden tot het behoud en de ontwikkeling van hun
          bevoegdheden door:
   1   2   3   4   5   6