Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

Geschiedenis van de Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

1985

Al in 1985 werken sommige scholen samen om "de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde" op te richten.
Deze 4 scholen (Gent, Brussel, Luik en Namen) hebben een gemeenschappelijk doel: het beste onderwijs geven in unitaire homeopathie voor artsen, tandartsen, dierenartsen en apothekers.

Maar in de praktijk wordt er weinig gedaan.

1999

29 april 1999 is een keerpunt voor de alternatieve geneeswijzen.
Dat jaar wordt de wet Colla gestemd, genoemd naar de minister, die heeft geleid tot het project van een officiële erkenning van 4 geneeswijzen die gekwalificeerd zijn als " onconventioneel ".
Dit is de "wet op onconventionele geneeskundige praktijken ".
De 4 alternatieve geneeswijzen zijn osteopathie, acupunctuur, chiropractie en homeopathie.

2001

In 2001, na de wet Colla over de erkenning van alternatieve medicijnen, besloten bestaande homeopatische scholen om te anticiperen op de eisen van de overheid en een nieuwe faculteit, de Belgische faculteit voor homeopathische geneeskunde, te stichten.
Met consensus over de leer en de opleiding in de Homeopathie.
Kortom een homogene groep van scholen met hetzelfde doel: goed geschoolde homeopaten vormen.

De Royal Belgian Homeopathy Society weigert het voorstel om zich te ontfermen over de diploma’s, vandaar dat de Belgische schooldirecteuren (destijds 12) besloten om een Belgische faculteit voor homeopathische geneeskunde te re-creëren.

De statuten zijn ingediend op 26 mei 2001.
De eerste dekaan was wijlen Dr. Geert Saelens.
In de loop der jaren werd hij opgevolgd door dr. Arlette Blanchy en dr. Jean-Louis Smout,de huidige dekaan.

 Het doel van de faculteit is ten eerste om het goede onderricht van de homeopathie te waarborgen, door een consensus te creëren over het onderwijs met een harmonisatie van het programma (in overeenstemming met het programma van het ECH (European Committee for Homeopathy).
En aan de andere kant, door het leveren van het diploma erkend door de federale autoriteiten voor de praktijk van de homeopathische geneeskunde.

before-2003

Voor alle homeopaten die vóór januari 2003 in praktijk zijn, volstond het om naar het secretariaat van de faculteit te sturen:

- Homeopathisch Cv
- kopie van het universitair diploma en
- kopie van het homeo-certificaat van hun school

Zij ontvingen een Faculteitsdiploma (A3-formaat, genummerd, op een door de Nationale Bank gedrukt papier) op 11 januari 2003 in de Club Albert in Brussel, samen met de eerste nieuwe lichting afgestudeerden.

after-2003

Een diplomakandidaat moet voldoen aan de volgende vereisten: 

- universitair diploma (arts of dierenarts of tandarts)  
- certificaat van een homeopatische school, geaccrediteerd door de faculteit
- bewijsvoering (ingevuld stage boekje) van opgedane practische ervaring
- 2 casussen indienen bestaande uit twee chronische klinische gevallen opgelost door de kandidaat
(met een follow-up van ten minste twee jaar)

 

Onderstaand, het bestuur van de faculteit anno 2015

Het bestuur van de faculteit anno 2015

 

Momenteel bestaat de faculteit uit 5 scholen

 3 franstalige scholen & 2 nederlandstalige scholen

 

20230117_205234_resized

 

Bestuur van de faculteit anno 2023