Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

Nieuws

Sep 2019

Uittreding WVTS

Bij gebrek aan nieuwe studenten en door organisatorische moeilijkheden besluit het WVTS vanaf dit academiejaar op te houden met bestaan en uit
de fakulteit te treden. Dit werd bekrachtigd in de Fakulteitsbestuursraad van 17 september jongstleden. De Fakulteit bestaat vanaf nu nog uit 5
deelnemende scholen.

Feb 2016

CEN


Na 3 jaar intense voorbereiding werd in 2016 de Europese standaard voor de uitoefening van de homeopathie door artsen met speciale kwalificatie in de homeopathie.
De Faculteit werkte zeer actief mee tot de besluitvorming.

MDQH
Tijdens een vergadering ter voorbereiding van de CEN-standaard werd door onze dekaan de internationale terminologie (afkorting) voor een homeopatisch arts (geneesheer) vastgesteld: MDQH
M (edical)
D (octor) with additional
Q (ualification) in
H (omeopathy)

Jan 2016

Thailand
Een groep groep van 5 leerkrachten van de VSU (een Vlaamse school erkend door de Faculteit) beeindigde in 2017 een eerste opleidingscyclus aan Thaise dokters.
Een certificaat onder auspiciën van de faculteit ,werd uitgereikt aan de geslaagden. De eerste Thaise lichting.
Tussen november 2008 en augustus 2010 zal een 2de opleidingscyclus bestaande uit 6 modules (450 uren theorie) plaatsvinden.

Jan 2015

Aardbeving Nepal


In 2015 vond een zware aardbeving plots in centraal-Nepal. Vele mensen werden gewond en werden dakloos.
Om de medisch (homeopatische) nood te helpen ledigen steunde de Fakulteit de homeopatische kliniek in Bhaktapur (Kathmandu) met een donatie.