Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

Basis opleidingen

Consensus

Een woordje uitleg over onze consensus


Gedegen harmonisatie van het basis onderwijs kan enkel bereikt worden door het volgen van een consensus door de scholen overeengekomen.

Elke ge-accrediteerde school levert een evenwaardig certificaat af.
Dit wordt, na de praktijkstage en het Nationaal examen, door de Faculteit bekrachtigt en omgezet in een diploma na gunstig advies.

Deze consensus kreeg later navolging in de “education committees” van internationale homeopatische organen zoals de ECH en de LMHI.

Ben je geïnteresseerd in een basisopleiding in de homeopathie?


Dan hebben wij goed nieuws voor U!!

Zowel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen wij U een prima opleiding garanderen in je eigen moedertaal!

Aarzel niet de websites van onze scholen te raadplegen en neem contact via onderstaande links!
Slechts één vereiste: houder zijn van een erkend (europees) diploma van doctor in de genees-, tandheel- of vee-artsenijkunde.
Ook gediplomeerde apothekers kunnen een aangepaste opleiding volgen (certificaat).
Opleidingen voor vroedvrouwen en -mannen worden voorbereid.

Eens je in het bezit bent van je Homeopathisch diploma kan je terecht bij de Postgraduaat opleidingen.