Page 6 - Basisnormen voor de opleiding in de Homeopathie in België
P. 6

1. Het regelmatig lezen van werken en tijdschriften o ver de homeopathische
          methode.
          2. Het regelmatig bijwonen van lezingen, nationale of internationale congressen voor
          zover deze activiteiten erkend worden door het beroep in't algemeen.
          3. Een regelmatige activiteit als stagemeester, als lerrar of lector in homeopathie in
          één van de bovenvermelde scholen als continue bijscholing.

          Heden wordt een jaarlijkse verklaring op erewoord van de ondertekenaar dat hij
          deelgenomen heeft aan een bijkomende homeopathische bijscholing van tenminste
          één dag, een minimum vereiste is om zijn titel van homeopaat te behouden.

             Bijkomende vervolmakingsopleiding in Homeopathie


          De organisatie van de vervolmakingscyclus in homeopathie wordt overgelaten aan de
          verschillende scholen.
          Deze cyclus zal nochtans een minimum duur hebben van 2 jaar.


          Deze cyclus geeft toegang tot het nationaal examen voor het bekomen van een
          nationaal diploma in homeopathie zoals gedefinieerd in het eerste deel van dit
          document (Present agreement on harmonization of homeopathic teaching in Belgium).


          Een stage boekje zal aan elke candidaat voor een diploma in homeopathie gegeven
          worden. Het bevat naam, adres, universiteit en scholen van de candidaat alsook de
          attesten van navorming en stages.          Gedaan in Brussel op 19 januari 1989
             Herzien op 28 september 1991
             Herzien op 25 september 1993
             Herzien op 12 juni 1999
             Herziening op 8 juni 2000
             Laatste herziening op 26 mei 2001
   1   2   3   4   5   6